Ekstraordinært årsmøte 2. mai

På det ordinære årsmøtet den 14. mars ble det valgt et interimstyre som skulle  lede klubben fram til ekstraordinært årsmøte. Dette styret har bestått av følgende personer:
Leder – Siw Bruun de Neergaard
Nestleder – Monica Solhaug
Sekretær – Iben Kardel
Kasserer – Ragnhild Svartbekk
Styremedlem – Simen Marius Sveen
Varmedlem – Mari Kværnsveen

Interimstyret ble valgt fordi det viste seg vanskelig å få på plass nok kandidater til styreverv.

Nå har det vært jobbet hardt i kulissene og det foreligger forslag på et komplett styre. Vi gleder oss med andre ord til ny årsmøtebehandling og å få på plass et solid styre som kan drive klubbens virksomet videre.

Vi er glad i klubben vår og ser fram til mange fine aktiviteter i hestens tegn også fremover

 

 

Oppdatert terminliste


Vi er straks midt i terminen så her kommer ei oppdatert terminliste.

Vi minner om at aktivitetsavgift og kontingent må være betalt for å kunne delta på ridning på medlemskveldene. Dette må vi være strenge på da medlemskontingent og forsikring henger sammen. Dersom du ikke har betalt kontingent har du heller ikke gyldig forsikring når du er med på våre aktiviteter.

Aktivitetsavgiften som utgjør ca 150 kr per kveld, går til å dekke ca 60% av utgiftene vi har til leie av fasiliteter/hester og instruktør og er viktig for at vi skal kunne fortsette å gi et godt tilbud. Husk at dersom du bruker egen hest eller fôrhest på medlemskveldene så betaler du halv aktivitetsavgift eller halv pris på klippekort. Se mer info her

Dersom du heller vil selge lodd i stedet for å betale aktivitetssavgift, så kan du gjøre det. Loddboka må selges ut innen fristen som du får oppgitt ved utlevering av boka. Loddboka har 500 lodd som selges for 5 kr per stk. Gi beskjed til et av styremedlemmene eller send e-post til post@birihestesportklubb.no.

 

 

Julegrantenning i Biri

Klubben deltok med 3 hester, og en hel gjeng voksne, barn og undommer på julegrantenninga i Biri sentrum den 1. desember. Det var populært med hest og vogn i sentrum.

Takk til alle som stilte opp og sporty eiere som låner oss hestene sine.

Fotograf: Gro Anita Engen

 

Årsmøte 18.02.15

Årsmøte 18.02.15

I februar hadde klubben årsmøte. Her ble det blant annet valgt et nytt styre. Ikke alle var til stede da bildet ble tatt, men med denne blide gjengen ved roret lover det godt.

Styret1

Styret for 2015:
Leder Gro S Engen
Nest leder Ragnhild Svartbekk
Styremedlem Kristine Økesveen
Styremedlem Ellen Frydenberg
Sekretær Bente Taraldstad
1 vara medlem Bjørn Stensrud
2 vara medlem Marita Langraff
Kasserer David Gulstad
Styremedlem Tomas Taraldstad
Driftsleder Hågård Nina Sand
Driftsleder Lure Anna Andersen
Revisor Annette Nordvang
Revisor Heidi Sand
Valgkomitee :
Leder Kristina Hegge
Nestleder Line Nersveen
Styremedlem Siw Bruun de Neergaard