Bli medlem

Innmelding

Ønsker du mer informasjon om klubbens tilbud kan du enten sende oss melding via facebook eller på e-post til post@birihestesportklubb.no

Innmelding gjøres via minidrett.no. Om du ikke allerede har bruker der gjennom annet idrettslag, kan du opprette bruker for deretter å legge til familiemedlemmer og søke medlemskap i klubben.

MinIdrett finnes også som app for Iphone og Android.

Video som viser innemlding via min idrett finner du her.

Kontingent:

Enkeltmedlem: 350 kr pr. år
Familiekontingent: 500 kr pr. år

Kontingent vil etterhvert bli krevd inn via MinIdrett.

Gjennom Biri Hestesportklubb er du medlem i Norges Idrettsforbund samt særforbundet  Norges Rytterforbund.

Aktivitetsavgift per termin: 

Alle medlemmer som deltar aktivt på medlemskveldene må også betale en aktivitetsavgift.

Aktivitesavgiften betales for en periode og vil derfor variere noe alt etter hvor mange medlemskvelder man rekker å arrangere innenfor den fastsatte perioden som er januar til juni, samt august til desember. Man kan også betale aktivitetsavgift i form av klippekort.

Dersom man ikke har mulighet til, eller ønsker, å betale aktivitetsavgift kan man som et alternativ velge loddbok. Denne må da selges ut innen angitt frist

Aktivitetsavgift Vår 2018:
Vinter-påske: 1600 kr  (8 ganger á 200 kr)
Påske-sommer: 1400 kr  (7 ganger á 200 kr)

Alternativer til aktivitetsavgift:
– Klippekort á 6 klipp: 1200 kr
– Selge ut loddbok på 2500 lodd á 5 kr (en loddbok per aktivt medlem per termin)

Egen hest?
Dersom du bruker egen hest på medlemskveldene betaler du halv aktivitetsavgift.
Ta gjerne kontakt med styret på epost dersom du lurer på noe verdørende dette.

Hva går aktivitetsavgiften til?

Aktivitetsavgiften går til å dekke løpende utgifter på medlemskveldene. Dette inkluderer bl.a.:
– Leie av hest
– Leie av bane og anleggsfasiliteter
– Instruktør
– Materiell og andre utgifter

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt på post@birihestesportklubb.no.