Bli medlem

Innmelding

Det finnes det to ulike medlemskap, enten personlig medlemskap eller familiemedlemskap. For å bli medlem send e-post til post@birihestesportklubb.no med informasjon på følgende punkter:

– Ønsket medlemskap
– Fullt navn på medlem(-mer)
– Foresatte (dersom medlem er under 18)
– Adresse
– Postnr/-sted
– Fødselsdato (for alle som skal stå som medlem eller foresatt)
– Tlf. privat/mobil
– E-post (viktig da nesten all info, samt faktura, sendes via e-post)

Dersom det er barn som skal delta på våre aktiviteter trenger vi også et utfylt og underskrevet samtykkeskjema. Dette kan lastes ned HER og tas med på første medlemskveld.

Kontingent:

Enkeltmedlem: 350 kr pr. år
Familiemedlem: 500 kr pr. år

Biri Hestesportklubb er medlem i Norges Rytterfobund og derigjennom Norges Idrettsforbund.

Aktivitetsavgift per termin: 

Alle medlemmer som deltar aktivt på medlemskveldene må også betale en aktivitetsavgift som er med på å dekke inn kostnader til f.eks. leie av hester og instruktører.

Aktivitesavgiften betales per termin og vil derfor variere noe fra halvår til halvår etter hvor mange medlemskvelder man rekker å arrangere innenfor den fastsatte perioden som er januar til juni, samt august til desember.

Aktivitetsavgift Vår 2017:
Vinter-påske: 1350 kr  (9 ganger á 150 kr)
Påske-sommer: 750 kr  (5 ganger á 150 kr)

Alternativer til aktivitetsavgift:
– Klippekort á 6 klipp: 900 kr
– Selge ut loddbok på 2500 lodd á 5 kr (en loddbok per aktivt medlem per termin)

Egen hest?
Dersom du bruker din egen hest på medlemskveldene betaler du halv aktivitetsavgift.
Ta evt, kontakt med styret på epost dersom du lurer på noe verdørende dette.

Aktivitetsavgiften går til å dekke løpende utgifter på medlemskveldene. Dette inkluderer bl.a.:
– Leie av hest
– leie av bane
– Instruktør
– Materiell og andre utgifter

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt på post@birihestesportklubb.no.

 

Sist oppdatert: 22. januar 2017