Aktiviteter

Medlemskvelder
Biri hestesportklubb har medlemskvelder hver torsdag på Stall Hågård. Tidspunkt varierer noe etter hva som er kveldens tema.

For de yngste og/eller helt uerfarne arrangeres det egne knøttekurs.

På medlemskveldene settes det opp grupper etter nivå. Inndelingen for de ulike aldersgruppene kan variere fra termin til termin etter hvor mange som deltar.

Gruppeinndelingen blir sendt til alle medlemmer per e-post så snart den er klar. Det er derfor viktig du til enhver tid sørger for at klubben har din gjeldende e-postadresse. Send oss epost, eller oppdater i MinIdrett.

Detaljer om tid og sted for de ulike aktivitetene finner dere i terminplanen som også sendes ut på e-post.  I tillegg kan man også følge med på Facebook (https://www.facebook.com/birihestesportklubb/)

Kart og adresse finner dere under «Om oss» på hovedmenyen.

Linn Sundsrud fra Stall Afsethengen i Ringsaker er vår faste instruktør.

For de yngre som deltar på knøttekurs bruker vi dels egne medlemmer som instruktører og dels innleide instruktører.

Grønt Kort:
Dette er ofte omtalt som “Førerkort for hest” og er et krav for start på utvidede klubbstevner og oppover. Norges Rytterforbund (NRYF) ønsker at alle konkurranseryttere skal ha nødvendige basiskunnskaper om hest, sikkerhet og reglement, og det er derfor et krav om Grønt Kort for å kunne starte på UKstevner UK=Utvidet klubbstevne) og oppover, og for å kunne løse rytterlisens i NRYF.

Vi arrangerte Grønt Kort kurs for første gang helga 21.-22. mars 2015. Tilsammen 20 deltagere fra hele 6 klubber (Stav, Bøverbru, Valdres, Lillehammer, Hallingen og Biri) deltok. Øydis Uthberg fra Stav Kjøre- og Rideklubb var instruktør under kurset.

Nye grønt kurs vil avholdes etter behov. Medlemmene har imidlertid mulighet til å delta på andre klubbers kurs dersom det skulle være behov for det.

Ridetimer
Øydis Uthberg og Suzanna Karlsen kommer innom Biri en gang i blant og holder ridetimer. Da er det mulig og melde seg på med egen hest eller leie hest på Stall Hågård. Det kommer nærmere beskjed på e-post, facebook eller hjemmesiden når Øydis og Suz er i området og kan holde ridetimer.

Ellers i året har vi kurs, samlinger, avslutninger og annet koselig sosialt samvær innad i klubben. Dette vil hvert enkelt medlem få beskjed/e-post om!

Ponnitrav
Vi har et godt samarabeid med Ponnigruppa på Biri Travbane og flere av våre medlemmer er nå lisensierte ponnitravkusker. Opplegget her drives av Ponnigruppa men våre medlemmer får tilbud om å leie ponni fra Stall Hågård om man ikke har egen hest. Transport av ponni og støtte på treninger besørges av den enkelte familie.

Forrytterordninger
Stall Hågård tilbyr forrytterordninger der man kan ha «sin egen hest» en eller flere dager i uka. Ta kontakt direkte med Stall Hågård for mer info om dette.

Ridning for voksne
Den siste gruppa hver torsdag er forbeholdt voksne medlemmer. Her får man undervisning på sitt nivå slik at alle som er med får utbytte av timen. Man trenger ikke delta hver gang, men det er viktig å gi beskjed senest dagen før om man ikke har anledning til å komme. Dersom det er interesse for det vil vi også arrangere egene turer i skog mark.

For å delta er det ikke annet krav enn at du klarer å håndtere egen hest, men du vil selvøflgelig få litt ekstra hjelp i starten om du trenger det.

Ta kontakt med klubben for mer info på post@birihestesportklubb.no