Ekstraordinært årsmøte 2. mai

På det ordinære årsmøtet den 14. mars ble det valgt et interimstyre som skulle  lede klubben fram til ekstraordinært årsmøte. Dette styret har bestått av følgende personer:
Leder – Siw Bruun de Neergaard
Nestleder – Monica Solhaug
Sekretær – Iben Kardel
Kasserer – Ragnhild Svartbekk
Styremedlem – Simen Marius Sveen
Varmedlem – Mari Kværnsveen

Interimstyret ble valgt fordi det viste seg vanskelig å få på plass nok kandidater til styreverv.

Nå har det vært jobbet hardt i kulissene og det foreligger forslag på et komplett styre. Vi gleder oss med andre ord til ny årsmøtebehandling og å få på plass et solid styre som kan drive klubbens virksomet videre.

Vi er glad i klubben vår og ser fram til mange fine aktiviteter i hestens tegn også fremover