Årsmøte 18.02.15

Årsmøte 18.02.15

I februar hadde klubben årsmøte. Her ble det blant annet valgt et nytt styre. Ikke alle var til stede da bildet ble tatt, men med denne blide gjengen ved roret lover det godt.

Styret1

Styret for 2015:
Leder Gro S Engen
Nest leder Ragnhild Svartbekk
Styremedlem Kristine Økesveen
Styremedlem Ellen Frydenberg
Sekretær Bente Taraldstad
1 vara medlem Bjørn Stensrud
2 vara medlem Marita Langraff
Kasserer David Gulstad
Styremedlem Tomas Taraldstad
Driftsleder Hågård Nina Sand
Driftsleder Lure Anna Andersen
Revisor Annette Nordvang
Revisor Heidi Sand
Valgkomitee :
Leder Kristina Hegge
Nestleder Line Nersveen
Styremedlem Siw Bruun de Neergaard