Ekstraordinært årsmøte 2. mai

På det ordinære årsmøtet den 14. mars ble det valgt et interimstyre som skulle  lede klubben fram til ekstraordinært årsmøte. Dette styret har bestått av følgende personer:
Leder – Siw Bruun de Neergaard
Nestleder – Monica Solhaug
Sekretær – Iben Kardel
Kasserer – Ragnhild Svartbekk
Styremedlem – Simen Marius Sveen
Varmedlem – Mari Kværnsveen

Interimstyret ble valgt fordi det viste seg vanskelig å få på plass nok kandidater til styreverv.

Nå har det vært jobbet hardt i kulissene og det foreligger forslag på et komplett styre. Vi gleder oss med andre ord til ny årsmøtebehandling og å få på plass et solid styre som kan drive klubbens virksomet videre.

Vi er glad i klubben vår og ser fram til mange fine aktiviteter i hestens tegn også fremover

 

 

Åpen gård – Biri

Søndag 13.august 2017
Sigstad Gård (rett ved kirka) kl 1300-1800.

Klubben har blitt spurt om å stille med hester, og i den forbindelse trenger vi hjelp til følgende oppgaver:
– transport av hester og utstyr
– leie hester
– ha på hjelmer
– ta i mot penger

Dette er en ypperlig anledning til å få vist fram klubben så vi håper mange vil hjelpe oss med dette.

Påmelding til Ellen tlf 47610648 eller Nina tlf 97665100

KNØTTE RIDNING HØSTEN 2017

Biri Hestesportklubb arrangerer knøtteriding høsten 2017. Knøtteridingen vil foregå annenhver søndag hos vår samarbeidspartner Stall Hågård.
Barneridningen er fra ca 2 – 10 år.

Kurs 1 :

27. august, 10. september, 24 september og 8 oktober.
Pris 800,-

Kurs 2:

29. oktober, 12. november og 26. november.
Pris 600,-

Juleavslutning 3. desember, felles for alle.

Påmelding til Nina på sms 97665100 eller post@haagaard.no

Deltagelse på kursene forutsetter at det inngås medlemskap i Biri  Hestesportklubb. 350,- pr. år for enkeltmedlemmer, eller 500,- pr. år for familiemedlemsskap.

HJERTELIG VELKOMMEN !